FÓRMATE COMO CONDUTOR PROFESIONAL DE CAMIÓN PESADO. En OURENSE, desde 2-OUT

Se che gusta o transporte e desexas formate como condutor profesional de camión, APETAMCOR pon ao teu alcance unha inmellorable oportunidade para obter un certificado profesional que inclúe a cualificación de aptitude inicial como condutor (C.A.P Inicial) e mais o permiso de conducir de vehículos pesados “C”, de xeito que o único custo para ti serán as taxas administrativas de exame.

Non podes desaproveitar a mellor e máis completa formación que en poucos meses te cualificará para unha profesión con moitas oportunidades de emprego.

Requisitos de acceso dos alumnos

Poden cursar esta formación desempregados ou ocupados cuxo nivel mínimo de estudos sexa ter superado a E.S.O.

Unidades formativas do curso de condutor de vehículos pesados (TMVI0208) – 310 horas -

 • Mantemento de primeiro nivel de vehículos de transporte por estrada. (60 h.)
 • Condución racional e operacións relacionadas cos servizos de transporte. (130 h.)
 • Planificación do transporte e relación con clientes. (50 h.)
 • Operacións de recollida e entrega de mercadorías. (70 h.)

Prácticas profesionais non laborais

Inclúense dentro deste curso prácticas profesionais non laborais en empresas cunha duración de 80 horas, tras superación dos módulos formativos teóricos.

Datas, prazos, inscricións e outras informacións

 • Data de comezo: 2 – Outubro – 2017 (prazo inscrición ata o 29-Set)
 • Horario: De luns a venres
 • Lugar de celebración: OURENSE (Sede APETAMCOR en Polígono San Cibrao das Viñas)
 • Custo: Gratuíto, subvencionado.
 • Máis información e matriculacións no tlf. 988254200.

CERTIFICADO PROFESIONAL “ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN” (5ª ed.). SANTIAGO

Se queres especializarte e por tanto mellorar a túa empregabilidade nos postos e ocupacións máis demandadas polo sector da loxística e o transporte polo seu alto valor engadido, esta é a túa oportunidade para cualificarte cun Título Oficial que te habilitará para desempeñar as funcións propias de Xefe de Tráfico, Xestor de Frotas ou Técnico en Loxística do Transporte.

Se queres especializarte e por tanto mellorar a túa empregabilidade nos postos e cupacións máis demandadas polo sector da loxística e o transporte polo seu alto valor engadido, esta é a túa oportunidade para cualificarte cun Título Oficial que te habilitará para desempeñar as funcións propias de Xefe de TráficoXestor de Frotas ou Técnico en Loxística do Transporte.

APETAMCOR convoca unha nova edición do certificado de profesionalidade “ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN” (COML0209), que desta volta se desenvolverá en Santiago de Compostela a partir do 18 de Setembro. A demanda crecente deste título oficial no sector fai que esta sexa xa a 5ª edición que organiza a asociación, que ten entre os seus principios fundamentais a cualificación dos profesionais do sector, precisamente naquelas ocupacións cada vez demandadas polo mercado laboral.

 

Competencia xeral do curso

Para calquera tipoloxía de empresa do sector do transporte e a loxística, organizar, xestionar e controlar as operacións de transporte de mercadorías para optimizar o proceso loxístico, prazo e custo, garantindo a integridade e seguimento das mercadorías no proceso, cumprindo a normativa de transporte.

 

Postos de traballo para os que capacita

 • Xefe de tráfico en empresa de transporte terrestre.
 • Axente de transporte combinado terrestre/marítimo/aéreo.
 • Axente de transporte e de planificación de transporte.
 • Empregado administrativo dos servizos de transporte.
 • Técnico en loxística do transporte.

 

Unidades formativas do curso (COML0109): 340 horas teóricas + 80 horas de prácticas en empresas

 • Distribución capilar. (70 h.)
 • Transporte de longa distancia. (90 h.)
 • Optimización da cadea loxística. (90 h.)
 • Inglés profesional en loxística e transporte. (90 h.)

 

Requisitos de acceso dos alumnos

Poden cursar esta formación desempregados, ocupados e estudantes, cuxo nivel mínimo de estudos sexa ter superado Bacharelato, FP II ou equivalente.

 

Prácticas profesionais non laborais

Inclúense dentro deste curso prácticas profesionais non laborais en empresas cunha duración de 80 horas, tras superación dos módulos formativos teóricos.

 

Datas, prazos, inscricións e outras informacións

 • Data de comezo: 2 – Outubro – 2017 (prazo inscrición ata o 29-Set)
 • Horario: De luns a venres
 • Lugar de celebración: SANTIAGO (Sede APETAMCOR en Costa de San Marcos)
 • Custo: Gratuíto, subvencionado.
 • Máis información e matriculacións no tlf. 981574922.

NOVOS CURSOS CAPACITACIÓN PROFESIONAL XESTOR TRANSPORTE EN OURENSE, SANTIAGO, LUGO, O PORRIÑO E PONTEVEDRA

APETAMCOR organiza novos cursos en Ourense, Santiago, Lugo, O Porriño e Pontevedra, preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE, cuxa segunda convocatoria de 2017 se celebrará a finais de Outubro ou primeiros de Novembro (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Os cursos desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Xestor de Test

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

Custo do curso

Desde 525 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

Tramitación de instancias

O prazo para a tramitación de instancias que dan dereito a participar nesta segunda convocatoria de probas de 2017 conducentes á obtención do título de transportista rematará o 18 de agosto.

Máis información e inscricións

 •  Tlf.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 •  E-mail: formacion@apetamcor.com

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE: COMEZO NOVOS GRUPOS EN XANEIRO

 

Este mes de Xaneiro inícianse en Ourense, Santiago, Lugo, Silleda, O Porriño e Pontevedra novos cursos organizados por APETAMCOR preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de Competencia Profesional de XESTOR DE TRANSPORTE (antiga Capacitación Profesional de Transportista), cuxa primeira convocatoria de 2017 se celebrará en Maio (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Os cursos desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

 

Custo do curso

Desde 525 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

 

Máis información e inscricións

 • Tlfs.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 • E-mail: formacion@apetamcor.com

XORNADAS “ESTIBA E SUXEICIÓN DAS MERCADORÍAS”. OURENSE, LUGO, PORRIÑO, SANTIAGO

APETAMCOR organiza este mes de outubro un ciclo de xornadas formativas nas súas sedes en Galicia que entendemos serán de grande utilidade para os profesionais do transporte, baixo o título de “Estiba, fixación e suxeición das mercadorías“, que servirán para abordar todas aquelas problemáticas e incidencias derivadas do amarre e suxeición das mercadorías, así como o cumprimento das directrices que a nivel europeo existen na materia para cada tipoloxía de carga e de transporte. Por tanto, son de especial interese para aqueles transportistas que realizan transportes internacionais, particularmente aqueles que circulan por Alemaña, tendo en conta as especiais esixencias que este país ten adoptado.

Participará como ponente Giancarlo Terrassan, especialista en transporte formado en Alemaña e director da revista de transporte “Jornal Strada“.

O calendario de xornadas é o seguinte:

 • APETAMCOR – OURENSE: Venres 14 Outubro I 16:00 – 21:00 h.
 • APETAMCOR – LUGO: Sábado 15 Outubro I 9:00 – 14:00 h.
 • APETAMCOR – O PORRIÑO: Venres 21 Outubro I 16:00 – 21:00 h.
 • APETAMCOR – SANTIAGO: Sábado 22 Outubro I 9:00 – 14:00 h.

A asistencia a calquera destas xornadas é totalmente gratuíta, previa inscrición, dado que o número de prazas é limitado.

Os/as interesados/as poden inscribirse en:

 • Tlf.: 988254200 I 982256109 I 986342233 I 981574922
 • Correo-e: formacion@apetamcor.com

XORNADA “GAS NATURAL VEHICULAR, ALTERNATIVA AO GASÓLEO PROFESIONAL”. OURENSE, 1-OUTUBRO

Porque os custos de carburante é unha das cuestións que máis ocupa e preocupa aos transportistas, desde APETAMCOR entendemos necesario estar ao día nas posibles alternativas que hoxe temos no mercado ao petróleo como combustible para os vehículos pesados de transporte profesional por estrada.

Por esta razón, o sábado 1 de Outubro a partir das 12:00h. contaremos coa presenza na nosa sede no Polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense) de Salvador Jorge Mora, Delegado Territorial de Gas Natural Fenosa, quen nos exporá a súa visión do mercado actual dos combustibles, o avance da tecnoloxía dos vehículos pesados de transporte movidos por gas (prestacións, potencia, autonomía, etc.), as posibilidades de subministro do gas natural, os importantes aforros de custos para os transportistas, así como se mostrarán varios exemplos de empresas de transporte que xa están a apostar por vehículos dualizados.

Aproveitarase a xornada para expor e mostrar in situ aos asistentes un vehículo transformado para funcionar de xeito dual gas natural – gasóleo.

Os/as interesados/as en asistir a esta xornada deberán inscribirse en:

 • Tlf.: 988254200
 • Correo-e: formacion@apetamcor.com

Ao remate da xornada servirase un viño cortesía de Gas Natural Fenosa.

CURSO “CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS” EN OURENSE. INICIO: 16 AGOSTO

TES UNHA IDEA DE NEGOCIO? OBTÉN A TÚA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:

CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS

Aproveita a oportunidade de cursar unha formación á túa medida se es unha persoa con atitude emprendedora, e estás interesado/a en poñer en marcha unha empresa ou negocio, ou en mellorar a túa cualificación.

E ADEMAIS:

1. O ALUMNO CON MELLOR EXPEDIENTE OBTERÁ UN CONTRATO DE TRABALLO DE 3 MESES.
2. ACOMPAÑÁMOSTE GRATUITAMENTE NA POSTA EN MARCHA DO TEU NEGOCIO, POÑENDO Á TÚA DISPOSICIÓN A NOSA ASESORÍA SEN CUSTO DURANTE 1 ANO.

 

Características do curso “CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS

Datas e horarios: Do 16 de agosto ao 14 de decembro de 2o16 (mañás, de luns a venres).

- Lugar de impartición: Polígono San Cibrao das Viñas (Ourense)

- Duración: 520 horas (480 horas teóricas e 40 horas de prácticas non laborais en empresas)

- Titulación: Oficial (Certificado de Profesionalidade válido en todo o Estado

- Nivel de acceso dos alumnos: Bacharelato, FP II ou equivalente.

- Gratuidade: Formación subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.

- Temario:

PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUENOS NEGOCIOS OU MICROEMPRESAS (120 h.)

 • Atitude emprendedora e oportunidades de negocio
 • Proxecto e viabilidade do negocio ou microempresa
 • Marketing e plan de negocio da microempresa

DIRECCIÓN DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL DE PEQUENOS NEGOCIOS OU MICROEMPRESAS (90 h.)

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS EN PEQUENOS NEGOCIOS OU MICROEMPRESAS (90 h.)

XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICO-FINANCEIRA DE PEQUENOS NEGOCIOS OU MICROEMPRESAS (120 h.)

 • Posta en marcha e financiamento de pequenos negocios ou microempresas
 • Xestión contable, fiscal e laboral de pequenos negocios ou microempresas

XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN PEQUENOS NEGOCIOS (60 h.)

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS DE CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS (40 h.)

 

- Onde contactar para máis información ou formalizar a inscrición:

 

NOVOS CURSOS CAPACITACIÓN PROFESIONAL XESTOR TRANSPORTE EN OURENSE, SANTIAGO, LUGO E O PORRIÑO

APETAMCOR organiza novos cursos en Ourense, Santiago, Lugo e O Porriño, preparatorios para as probas conducentes á obtención do título de CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE XESTOR DE TRANSPORTE, cuxa segunda convocatoria de 2016 se celebrará en Outubro (data concreta aínda pendente de ser publicada).

Os cursos desenvolveranse en horario de sábados á mañá ata a data do exame, acumulando aproximadamente 100 horas presenciais de formación, e terán unha metodoloxía eminentemente práctica, resolvéndose na aula con soporte informático tests e supostos prácticos, así como exames de convocatorias anteriores.

Xestor de Test

Ademais, os/as alumnos/as poderán acceder con cadanseu contrasinal ao XESTOR DE TEST de APETAMCOR para resolver a través de internet desde o seu domicilio ou desde onde o desexen os test e supostos prácticos.

Custo do curso

Desde 525 euros. Ademais, os traballadores asalariados poderán bonificar o custo do curso nas cotas á Seguridade Social das súas empresas.

Tramitación de instancias

O prazo para a tramitación de instancias que dan dereito a participar nesta segunda convocatoria de probas de 2016 conducentes á obtención do título de transportes rematará o 19 de agosto.

Máis información e inscricións

 • Tlf.: 988254200 / 981574922 / 986342233 / 982256109
 • E-mail: formacion@apetamcor.com

XORNADA FORMATIVA “O NOVO MEGACAMIÓN”: O PORRIÑO, 3 XUÑO

APETAMCOR organiza unha interesantísima xornada formativa dirixida aos profesionais do sector do transporte sobre un tema de máxima actualidade hoxe no sector como é a introdución en España dos novos conxuntos de vehículos de transporte en configuración euromodular, isto é, os coloquialmente denominados megacamións.

A tal efecto, contarase coa participación especial como ponente dunha das persoas que máis sabe e máis ten traballado tecnicamente o proceso de implantación do megacamión: Julio Viartola, Secretario Xeral de ASFARES (Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, Cisternas e Vehículos Análogos). Tamén tomará parte na xornada Camilo González, enxeñeiro e especialista en permisos especiais de APETAMCOR.

A acción formativa desenvolverase no centro de formación da asociación  sito no Polígono da Granxa (O Porriño) o vindeiro venres 3 de xuño a partir das 16:00h.

A asistencia á xornada é totalmente gratuíta previa inscrición (límite inscrición: 31 maio).

Máis información e inscricións en APETAMCOR-Pontevedra:

 • Tlf.: 986342233
 • Polígono da Granxa. Edificio de Servizos Loxísticos, 1º andar (O Porriño).

PRÓXIMOS CURSOS GRATUÍTOS EN LUGO: CAP + ADR

APETAMCOR-Lugo organiza para o vindeiro mes de xuño no centro de formación do Ceao de Lugo dúas novas accións formativas dirixidas a condutores profesionais de CAP-Reciclaxe e ADR-Obtención, gratuítas para os participantes.

O calendario destas accións formativas é o seguinte:

- CAP-CONTINUO (35 horas)

 • Data inicio: 17 Xuño
 • Límite inscrición: 6 Xuño

- ADR-OBTENCIÓN MERCADORÍAS PERIGOSAS (36 horas)

 • Data inicio: 24 Xuño
 • Límite inscrición: 20 Xuño

 

Ambos cursos son gratuítos, previa inscrición. Máis información e inscricións en APETAMCOR- Lugo:

 • Tlf.: 982256109
 • Rúa Cesteiras, parc. 9.3 – 1º andar. Polígono do Ceao (Lugo).