CERTIFICADO PROFESIONAL “ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN” (5ª ed.). SANTIAGO

Se queres especializarte e por tanto mellorar a túa empregabilidade nos postos e ocupacións máis demandadas polo sector da loxística e o transporte polo seu alto valor engadido, esta é a túa oportunidade para cualificarte cun Título Oficial que te habilitará para desempeñar as funcións propias de Xefe de Tráfico, Xestor de Frotas ou Técnico en Loxística do Transporte.

Se queres especializarte e por tanto mellorar a túa empregabilidade nos postos e cupacións máis demandadas polo sector da loxística e o transporte polo seu alto valor engadido, esta é a túa oportunidade para cualificarte cun Título Oficial que te habilitará para desempeñar as funcións propias de Xefe de TráficoXestor de Frotas ou Técnico en Loxística do Transporte.

APETAMCOR convoca unha nova edición do certificado de profesionalidade “ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN” (COML0209), que desta volta se desenvolverá en Santiago de Compostela a partir do 18 de Setembro. A demanda crecente deste título oficial no sector fai que esta sexa xa a 5ª edición que organiza a asociación, que ten entre os seus principios fundamentais a cualificación dos profesionais do sector, precisamente naquelas ocupacións cada vez demandadas polo mercado laboral.

 

Competencia xeral do curso

Para calquera tipoloxía de empresa do sector do transporte e a loxística, organizar, xestionar e controlar as operacións de transporte de mercadorías para optimizar o proceso loxístico, prazo e custo, garantindo a integridade e seguimento das mercadorías no proceso, cumprindo a normativa de transporte.

 

Postos de traballo para os que capacita

 • Xefe de tráfico en empresa de transporte terrestre.
 • Axente de transporte combinado terrestre/marítimo/aéreo.
 • Axente de transporte e de planificación de transporte.
 • Empregado administrativo dos servizos de transporte.
 • Técnico en loxística do transporte.

 

Unidades formativas do curso (COML0109): 340 horas teóricas + 80 horas de prácticas en empresas

 • Distribución capilar. (70 h.)
 • Transporte de longa distancia. (90 h.)
 • Optimización da cadea loxística. (90 h.)
 • Inglés profesional en loxística e transporte. (90 h.)

 

Requisitos de acceso dos alumnos

Poden cursar esta formación desempregados, ocupados e estudantes, cuxo nivel mínimo de estudos sexa ter superado Bacharelato, FP II ou equivalente.

 

Prácticas profesionais non laborais

Inclúense dentro deste curso prácticas profesionais non laborais en empresas cunha duración de 80 horas, tras superación dos módulos formativos teóricos.

 

Datas, prazos, inscricións e outras informacións

 • Data de comezo: 2 – Outubro – 2017 (prazo inscrición ata o 29-Set)
 • Horario: De luns a venres
 • Lugar de celebración: SANTIAGO (Sede APETAMCOR en Costa de San Marcos)
 • Custo: Gratuíto, subvencionado.
 • Máis información e matriculacións no tlf. 981574922.