CURSO CAP RECICLAXE 35 HORAS OURENSE

Aqueles condutores profesionais que ainda teñan pendente a realización do curso de formación continua do Certificado de Aptitude Profesional (CAP) dispoñen dunha moi boa oportunidade para realizalo, xa que o venres 21 de novembro  dará inicio un novo curso de CAP-Reciclaxe (35 horas) en San Cibrao das Viñas Ourense,  redordade que aqueles cuxo último nº do DNI sexa 6 ou inferior, teran que realizalo urxentemente xa que poderian multalos en carretera

Inscricións: Dado que o nº de prazas é limitado, os/as interesados/as deberán inscribirse o antes posible en APETAMCOR no tlf. 988254200 ou ben no correo-e formacion@apetamcor.com, achegando fotocopias do DNI en vigor e permiso de conducir.

Data límite: 11-novembro.