(Galego) CURSO INTENSIVO CAP-CONTINUA O PORRIÑO 26-30 DECEMBRO