CURSOS CAP-Inicial + C: OURENSE, SANTIAGO, LUGO e O PORRIÑO

Obxectivo

Obtención de forma paralela do permiso da clase C de camión ríxido xuntamente coa formación inicial do CAP (140 horas).

 

Dirixidos a

Formación inicial de novos condutores/as profesionais.

Requisito de acceso: ocupados do sector do transporte).

 

Lugares de celebración

Sedes de APETAMCOR:

  • Ourense
  • Santiago
  • Lugo
  • O Porriño

 

Prezo

200 euros (subvencionado 70%)

Nota: Este prezo inclúe ata 10 prácticas en vehículo. Por tanto, non se inclúen prácticas que puidera precisar o alumno a maiores desas 10, prácticas dos exames, nin obviamente tampouco taxas de Tráfico e Transportes.

 

Prazas limitadas

Cada un dos 4 grupos está limitado a 10 prazas + 1 suplente.

Interesados/as: recoméndase contactar coa asociación o antes posible (respectarase orde estricta de matriculación).

 

Datas de comezo programadas

29-Xuño (simultáneo de todos os grupos)

 

Horarios

De luns de venres, de 19:00 a 23:00 horas.

 

Prazo matrícula

Ata 28-Xuño (ou fin de prazas)

 

Matriculación

A formalización da matriculación nestes cursos supón cubrir da ficha de inscrición e o pagamento efectivo dos 200 €.