CURSOS CAPACITACION TRANSPORTISTA PREPARACION CONVOCATORIA MAIO 2012

Desde APETAMCOR organizamos un curso preparatorio para as probas oficiais que convoca a Xunta de Galicia conducentes á obtención do Título de Capacitación de Transportista, necesario para a constitución, dirección e xestión dunha empresa de transportes, válido para transporte interior e internacional, e operador ou axencia de transportes

  • Grupos en: SANTIAGO – OURENSE – O PORRIÑO
  • Horario: Sábados
  • Data de comezo: 14/01/2011

A data de finalización será afin de semana anterior ao exame (último sábado de maio) Grupos

Duración: 100 horas.

Opción de gratuidade: subvencionado mediante bonificación nas cotas da Seguridade Social da empresa.

Para máis información cumprimente o seguinte formulario, ou chame a algunha das nosas sedes.

 

  1. (obrigatorio)
  2. (obrigatorio)
  3. (email válido obrigatorio)
  4. (obrigatorio)
 

cforms contact form by delicious:days