Programa de inserción laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero “E-MENSAXEIRAS”

Obxectivo Xeral: Favorecer a integración ou reintegración no mercado laboral de mulleres en situación de violencia de xénero.

Destinatarios/as: As destinatarias serán 34 mulleres en situación de violencia de xénero das localidades de Ourense e Santiago de Compostela

Temporalidade: Do 26 de Setembro de 2018 ao 30 de Xuño de 2019.

Dito programa desenvolvese co apoio da Secretaría Xeral da Igualdade. O programa está financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo  dentro do programa operativo de Galicia 2014-2020