Asesoría xurídica

En APETAMCOR contamos cunha asesoría xurídica cunha ampla experiencia no sector do transporte, que lles presta os seguintes servizos aos nosos asociados:

    • Tramitación de expedientes sancionadores iniciados polas distintas administracións (Tráfico,Transportes, Medio Ambiente, etc.)
    • Recursos na vía administrativa e na xudicial.
    • Reclamacións ante a Xunta Arbitral.
    • Constitución e disolución de sociedades.
    • Inspeccións de Transportes.
    • Axudas ao abandono.
    • Informes xurídicos sobre calquera consulta nos temas referidos ás diferentes administracións:
     • Cumprimento das condicións xerais de contratación.
     • Masas máximas autorizadas dos vehículos.
     • Lei de Ordenación de Transportes Terrestres e o seu Regulamento.
     • Diferentes Ordenacións administrativas de transporte.
     • Transporte Internacional.
    • Mediación xudicial e extraxudicial no cobro de morosos.
    • Reclamación de paralizacións.
    • Reclamacións laborais.