Servizo de prevención

o Servizo de Prevención Mancomunado da nosa asociación, conta cunha ampla experiencia no sector, e ten como obxectivo facilitar ás empresas do sector a aplicación da lei de prevención de Riscos laborais, a traves da avaliación de riscos e planificación da actividade preventiva nas empresas, a elaboración e difución de manuais didácticos e material informativo e a formación dos traballadores e empresarios do sector