Analogue and Digital Tachograph

 

APETAMCOR conta con persoal especializado para a lectura e asesoramento no emprego do tacógrafo analóxico e dixital.

      • Tacógrafo analóxico

Contamos con persoal especialista en análisis de discos diagrama e que na asociación poden traer os seus discos para facer unha revisión completa de actividade realizada.

      • Tacógrafo dixital

VEA-TD

Desde APETAMCOR contamos cunha ampla Rede de Quioscos sempre ao alcance dos nosos asociados nos que grazas ao lector de cartóns incorporado, poderase copiar os datos (ficheiro electrónico) do cartón nun dispositivo de almacenamento masivo (USB, PENDRIVE..), envialos por e-mail á dirección que o cliente elixa ou envialos directamente aos nosos servidores.

 

SISTEMA DE SERVIDORES PARA ALMACENAMENTO (CUSTODIA)

 

De acordo á Orde FOM/1190/05 de 25 de Abril (BOE nº15 do 03-05-05), a empresa deberá realizar un envorcado ou copiado dos datos da(s) cartón(s) de conductor(es) cada 31 días e da memoria de masa do tacógrafo dixital cada 3 meses.

 

Ofrecemos un sistema de servidores para dar solución a este inconveniente, así os ficheiros de condutores e vehículos pasarán a estar custodiados de maneira integral, eficaz e segura-Para realizar a custodia existen dous métodos:

      • Unha vez que realiza a descarga no quiosco automaticamente os ficheiros pasan aos servidores.
      • A través dunha aplicación web poderá envorcar todos os ficheiros que desexe aos servidores.

APLICACIÓN WEB PARA A VISUALIZACIÓN DOS DATOS E A XESTIÓN DOS ARQUIVOS DESCARGADOS

 

A través dunha aplicación web terá a posibilidade de:

      • Visualizar a actividade detallada de cada condutor e/ou vehículo (tempos de condución, repouso, dispoñibilidade e outros traballos, quilómetros percorridos e excesos de velocidade
      • Visualizar eventos e erros rexistrados no vehículo
      • Imprimir informes relativos á actividade de condutores e vehículos)
      • Revisar posibles infraccións

 1. (obrigatorio)
 2. (obrigatorio)
 3. (email válido obrigatorio)
 4. (obrigatorio)
 

cforms contact form by delicious:days