Tramitacións

Desde APETAMCOR asesorámoste para a obtención da túa autorización de transportes tanto para o transporte interior dentro do Estado (tarxeta de transportes) como para realizar transportes noutros Estados, membros da UE (licenza comunitaria) ou non (autorizacións bilaterais). O noso persoal especializado coñece en profundidade todos os requisitos necesarios para iso, así como as distintas vías para o seu cumprimento.

Tamén realizamos, e avisámoste, da renovación das autorizacións (visados) así como os cambios nestas (aumento ou redución do nº de vehículos, cambios nos requisitos esixidos para a obtención de dita autorización…)

Tramites tráfico:

  • Matriculacións, transferencias, baixas, cambio de servizo,… a nosa finalidade de servizo o sector fainos ser conscientes de que as empresas do sector necesitan realizar todos estes trámites de maneira rápida xa que durante a realización destes trámites os vehículos están sen traballar, de aí que contemos nas nosas sedes con persoal con ampla experiencia e con dedicación exclusiva para este servizo.
  • Permisos especiais (transportes de cargas de dimensións ou pesos maiores as permitidas): os nosos profesionais asesorarante nas solución eficaz que se adaptada a carga transportada

Outros trámites para o transporte de determinadas mercadorías, asesorémoste en cada momento dos requirimentos legais específicas para o desenvolvemento da túa actividade:

  • Residuos
  • Transporte de animais vivos
  • Transporte de residuos e subprodutos de animais
  • Transporte de produtos para o consumo humano