XORNADA “GAS NATURAL VEHICULAR, ALTERNATIVA AO GASÓLEO PROFESIONAL”. OURENSE, 1-OUTUBRO